Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 12. lokakuuta 2006 - Bryssel

8. Äänestysselitykset
Sanatarkat istuntoselostukset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 163 artiklan 3 kohdan mukaiset kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö: Kinga Gál - A6-0306/2006: Carlo Fatuzzo

Päätöslauselmaesitys tulevasta patenttipolitiikasta Euroopassa (B6-0522/2006): Marco Cappato

Mietintö: Elisabeth Jeggle - A6-0290/2006: Michl Ebner

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö