Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 12 oktober 2006 - Bryssel

8. Röstförklaringar
Fullständigt förhandlingsreferat

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingivits i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Kinga Gál - A6-0306/2006: Carlo Fatuzzo

Resolutionsförslag om framtidens patentpolitik i Europa (B6-0522/2006): Marco Cappato

Betänkande Elisabeth Jeggle - A6-0290/2006: Michl Ebner

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy