Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Neljapäev, 12. oktoober 2006 - Brüssel
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti asutamine * - Põhiõiguste Amet (Euroopa Liidu lepingu VI jaotisega seotud tegevus) * (arutelu)
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 5.Presidentuuri teadaanne
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 7.Hääletused
  
7.1.EÜ ja Bulgaaria vaheline leping: osalemine Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse töös * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.2.EÜ ja Rumeenia vaheline leping: osalemine Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse töös * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.3.EÜ ja Türgi vaheline leping: osalemine Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse töös * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.4.EÜ ja Singapuri vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.5.EÜ ja Austraalia vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.6.EÜ ja Uus-Meremaa vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.7.EÜ ja Uruguay vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.8.EÜ ja Maldiivide vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.9.Euroopa satelliit-raadionavigatsiooniprogrammide juhtimine * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.10.Karpide elukeskkonna vee nõutav kvaliteet (kodifitseeritud versioon) ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.11.Eksitav ja võrdlev reklaam (kodifitseeritud versioon) ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.12.Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kaitse tähtaeg (kodifitseeritud versioon) ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.13.Rentimis- ja laenutamisõigus ja teatavad autoriõigusega kaasnevad õigused intellektuaalomandi vallas (kodifitseeritud versioon) ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.14.San José kilptäi tõrje (kodifitseeritud versioon) * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.15.Glükoos ja laktoos (kodifitseeritud versioon) ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.16.Euroopa Parlamendi kodukorra artiklite 3 ja 4 muutmine (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.17.Europoli töötajate põhipalgad ja toetused * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.18.Europoli personalieeskirjad * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.19.Majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator - NACE Revision 2 ***I (hääletus)
  
7.20.Ühenduse erakorraline finantsabi Kosovole * (hääletus)
  
7.21.Euroopa Ülesehitusamet * (hääletus)
  
7.22.Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti asutamine * (hääletus)
  
7.23.Põhiõiguste Amet - Euroopa Liidu lepingu VI jaotisega seotud tegevus * (hääletus)
  
7.24.Tulevased meetmed patentide valdkonnas (hääletus)
  
7.25.Loomade kaitse ja heaolu (2006–2010) (hääletus)
  
7.26.Kutseteenuste konkurentsi käsitleva aruande järelmeetmed (hääletus)
  
7.27.ELi ja Mercosuri vaheline assotsiatsioonileping (hääletus)
  
7.28.Olukord töötlemiseks ette nähtud marjade ja kirsside sektoris (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Parlamendi koosseis
 11.Teatud dokumente puudutavad otsused
 12.Istungil vastuvõetud tekstide edastamine
 13.Järgmiste istungite ajakava
 14.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (178 kb) Kohalolijate nimekiri (60 kb)       
 
Protokoll (137 kb) Kohalolijate nimekiri (23 kb) Hääletuste tulemused (442 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (902 kb) 
 
Protokoll (197 kb) Kohalolijate nimekiri (67 kb) Hääletuste tulemused (173 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (333 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika