Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik
Četrtek, 12. oktober 2006 - Bruselj
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Ustanovitev Agencije Evropske unije za temeljne pravice * - Agencija za temeljne pravice, dejavnosti na področjih iz naslova VI Pogodbe o Evropski uniji (razprava)
 4.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 5.Sporočila predsedstva
 6.Sestava odborov in delegacij
 7.Čas glasovanja
  
7.1.Sporazum ES-Bolgarija o sodelovanju Bolgarije pri delu Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenost z drogami * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.2.Sporazum ES-Romunija o sodelovanju Romunije pri delu Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.3.Sporazum ES-Turčija o sodelovanju Turčije pri delu Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.4.Sporazum ES-Singapur o nekaterih vidikih zračnega prevoza * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.5.Sporazum ES-Avstralija o nekaterih vidikih zračnega prevoza * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.6.Sporazum ES-Nova Zelandija o nekaterih vidikih zračnega prevoza * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.7.Sporazum ES-Urugvaj o nekaterih vidikih zračnega prevoza * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.8.Sporazum ES-Maldivi o nekaterih vidikih zračnega prevoza * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.9.Upravljanje evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.10.Kakovost voda, primernih za lupinarje (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.11.Zavajajoče in primerjalno oglaševanje (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.12.Trajanje varstva avtorske pravice in določenih sorodnih pravic (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.13.Pravica dajanja v najem in pravica posojanja ter pravice, sorodne avtorski pravici, na področju intelektualne lastnine (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.14.Obvladovanje ameriškega kaparja (kodificirana različica) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.15.Glukoza in laktoza (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.16.Sprememba členov 3 in 4 Poslovnika Evropskega parlamenta (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.17.Osnovne plače, dodatki in odpravnine osebja Europola * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.18.Kadrovski predpisi Europola * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.19.Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in druga posebna statistična področja ***I (glasovanje)
  
7.20.Izredna finančna pomoč Skupnosti Kosovu * (glasovanje)
  
7.21.Evropska agencija za obnovo * (glasovanje)
  
7.22.Ustanovitev Agencije Evropske unije za temeljne pravice * (glasovanje)
  
7.23.Agencija za temeljne pravice, dejavnosti na področjih iz naslova VI Pogodbe o Evropski uniji * (glasovanje)
  
7.24.Prihodnji ukrepi na področju patentov (glasovanje)
  
7.25.Zaščita in dobro počutje živali (2006-2010) (glasovanje)
  
7.26.Nadaljevalno poročilo o konkurenci v sektorju svobodnih poklicev (glasovanje)
  
7.27.Gospodarski in trgovinski odnosi EU z Mercosurjem (glasovanje)
  
7.28.Razmere v sektorju drobnega sadja ter češenj in višenj namenjenih predelavi (glasovanje)
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanja
 10.Sestava Parlamenta
 11.Sklepi o določenih dokumentih
 12.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 13.Datum naslednjih sej
 14.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (177 kb) Seznam navzočih (60 kb)       
 
Zapisnik (134 kb) Seznam navzočih (23 kb) Izidi glasovanj (465 kb) Izid poimenskega glasovanja (901 kb) 
 
Zapisnik (193 kb) Seznam navzočih (68 kb) Izidi glasovanj (182 kb) Izid poimenskega glasovanja (333 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov