Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 12 oktober 2006 - Bryssel
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter * - Byrån för grundläggande rättigheter (verksamheter under avdelning VI i fördraget om Europeiska unionen) * (debatt)
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 5.Meddelande från talmannen
 6.Utskottens och delegationernas sammansättning
 7.Omröstning
  
7.1.Avtal EG-Bulgarien: Bulgariens medverkan i verksamheten vid Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.2.Avtal EG-Rumänien: Rumäniens medverkan i verksamheten vid Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.3.Avtal EG-Turkiet: Turkiets medverkan i verksamheten vid Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.4.Avtal EG/Singapore om vissa aspekter av lufttrafiktjänster * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.5.Avtal mellan EG och Australien om vissa luftfartsaspekter * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.6.Avtal mellan EG och Nya Zeeland om vissa luftfartsaspekter * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.7.Avtal mellan EG och Uruguay om vissa luftfartsaspekter * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.8.Avtal mellan EG och Republiken Maldiverna om vissa luftfartsaspekter * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.9.Förvaltningen av de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.10.Kvalitetskrav för skaldjursvatten (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.11.Vilseledande och jämförande reklam (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.12.Skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.13.Uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.14.Bekämpning av San José-sköldlus (kodifierad version) * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.15.Glukos och laktos (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.16.Ändring av artiklarna 3 och 4 i Europaparlamentets arbetsordning (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.17.Grundlöner och tillägg för Europols personal * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.18.Europols tjänsteföreskrifter * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.19.Den statistiska näringsgrensindelningen NACE Rev. 2 och andra särskilda statistikområden ***I (omröstning)
  
7.20.Exceptionellt ekonomiskt stöd från gemenskapen till Kosovo * (omröstning)
  
7.21.Europeiska byrån för återuppbyggnad * (omröstning)
  
7.22.Inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter * (omröstning)
  
7.23.Byrån för grundläggande rättigheter (verksamheter under avdelning VI i fördraget om Europeiska unionen) * (omröstning)
  
7.24.Framtida åtgärder på patentområdet (omröstning)
  
7.25.Djurskydd och djurs välbefinnande 2006-2010 (omröstning)
  
7.26.Uppföljning av rapporten om konkurrens inom sektorn för professionella tjänster (omröstning)
  
7.27.Associeringsavtal mellan EU och Mercosur (omröstning)
  
7.28.Situationen inom bär- och körsbärsförädlingssektorn (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Parlamentets sammansättning
 11.Beslut om vissa dokument
 12.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 13.Datum för nästa sammanträdesperiod
 14.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (182 kb) Närvarolista (60 kb)       
 
Protokoll (143 kb) Närvarolista (23 kb) Omröstningsresultat (505 kb) Omröstningar med namnupprop (899 kb) 
 
Protokoll (202 kb) Närvarolista (67 kb) Omröstningsresultat (170 kb) Omröstningar med namnupprop (332 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy