Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/2611(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-0098/2006 (B6-0433/2006)

Debatten :

PV 24/10/2006 - 5
CRE 24/10/2006 - 5

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Dinsdag 24 oktober 2006 - Straatsburg

5. Borstkanker (debat)
CRE

Mondelinge vraag (O-0098/2006) van Jan Andersson en Karin Jöns, namens de Commissie EMPL, aan de Commissie: Herintreding van borstkankerpatiënten op de arbeidsmarkt en gebruik van het Sociaal Fonds voor de voortgezette opleiding van gezondheidswerkers op het gebied van borstkanker (B6-0433/2006)

Mondelinge vraag (O-0101/2006) van Karl-Heinz Florenz en Karin Jöns, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Situatie bij de vroegtijdige opsporing en behandeling van borstkanker in de uitgebreide Europese Unie (B6-0434/2006)

Mondelinge vraag (O-0116/2006) van Anna Záborská en Karin Jöns, namens de Commissie FEMM, aan de Commissie: Follow-up van de resolutie van het Europees Parlement van 5 juni 2003 over borstkanker in de Europese Unie (B6-0436/2006)

Karin Jöns, Jan Andersson, Karl-Heinz Florenz en Anna Záborská (vraagstellers) lichten de mondelinge vraag toe.

Markos Kyprianou (lid van de Commissie) en Vladimír Špidla (lid van de Commissie) beantwoorden de vragen.

Het woord wordt gevoerd door John Bowis, namens de PPE-DE-Fractie, Stephen Hughes, namens de PSE-Fractie, Elizabeth Lynne, namens de ALDE-Fractie, Hiltrud Breyer, namens de Verts/ALE-Fractie, Adamos Adamou, namens de GUE/NGL-Fractie, Liam Aylward, namens de UEN-Fractie, Urszula Krupa, namens de IND/DEM-Fractie, Irena Belohorská, niet-ingeschrevene, Cristina Gutiérrez-Cortines, Dorette Corbey, Anneli Jäätteenmäki, Satu Hassi, Ilda Figueiredo, Jean-Claude Martinez, Françoise Grossetête, Anne Ferreira, Marian Harkin, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Karin Scheele, Lissy Gröner, Edite Estrela, Britta Thomsen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marta Vincenzi, Karin Jöns, Markos Kyprianou en Vladimír Špidla.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Karin Jöns en Martin Schulz, namens de PSE-Fractie, Hans-Gert Poettering, John Bowis, Ria Oomen-Ruijten, Anna Záborská en Marie Panayotopoulos-Cassiotou, namens de PPE-DE-Fractie, Elizabeth Lynne en Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie, Hiltrud Breyer en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, Adamos Adamou, Ilda Figueiredo en Eva-Britt Svensson, namens de GUE/NGL-Fractie, Adriana Poli Bortone, Liam Aylward, Konrad Szymański en Alessandro Foglietta, namens de UEN-Fractie, Kathy Sinnott, namens de IND/DEM-Fractie, over borstkanker in de uitgebreide Europese Unie (B6-0528/2006).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.11 van de notulen van 25.10.2006.

VOORZITTER: Pierre MOSCOVICI
Ondervoorzitter

Juridische mededeling - Privacybeleid