Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/2611(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

O-0098/2006 (B6-0433/2006)

Debaty :

PV 24/10/2006 - 5
CRE 24/10/2006 - 5

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Wtorek, 24 października 2006 r. - Strasburg

5. Rak piersi (debata)
CRE

Pytanie ustne (O-0098/2006) zadane przez Jan Andersson i Karin Jöns, w imieniu komisji EMPL, do Komisji: Powrót pacjentek chorych na raka piersi na rynek pracy oraz finansowanie z funduszy społecznych szkolenia ustawicznego pracowników służby zdrowia w zakresie raka piersi (B6-0433/2006)

Pytanie ustne (O-0101/2006) zadane przez Karl-Heinz Florenz i Karin Jöns, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Sytuacja w zakresie wczesnego wykrywania i leczenia raka piersi w rozszerzonej Unii Europejskiej (B6-0434/2006)

Pytanie ustne (O-0116/2006) zadane przez Anna Záborská i Karin Jöns, w imieniu komisji FEMM, do Komisji: Następstwa rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie raka piersi w Unii Europejskiej (B6-0436/2006)

Karin Jöns, Jan Andersson, Karl-Heinz Florenz i Anna Záborská (autorzy) zadali pytania ustne.

Markos Kyprianou (członek Komisji) i Vladimír Špidla (członek Komisji) odpowiedzieli na pytania.

Głos zabrali: John Bowis w imieniu grupy PPE-DE, Stephen Hughes w imieniu grupy PSE, Elizabeth Lynne w imieniu grupy ALDE, Hiltrud Breyer w imieniu grupy Verts/ALE, Adamos Adamou w imieniu grupy GUE/NGL, Liam Aylward w imieniu grupy UEN, Urszula Krupa w imieniu grupy IND/DEM, Irena Belohorská niezrzeszona, Cristina Gutiérrez-Cortines, Dorette Corbey, Anneli Jäätteenmäki, Satu Hassi, Ilda Figueiredo, Jean-Claude Martinez, Françoise Grossetête, Anne Ferreira, Marian Harkin, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Karin Scheele, Lissy Gröner, Edite Estrela, Britta Thomsen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marta Vincenzi, Karin Jöns, Markos Kyprianou i Vladimír Špidla.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 108 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Karin Jöns i Martin Schulz w imieniu grupy PSE, Hans-Gert Poettering, John Bowis, Ria Oomen-Ruijten, Anna Záborská i Marie Panayotopoulos-Cassiotou w imieniu grupy PPE-DE, Elizabeth Lynne i Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE, Hiltrud Breyer i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, Adamos Adamou, Ilda Figueiredo i Eva-Britt Svensson w imieniu grupy GUE/NGL, Adriana Poli Bortone, Liam Aylward, Konrad Szymański i Alessandro Foglietta w imieniu grupy UEN, Kathy Sinnott w imieniu grupy IND/DEM w sprawie raka piersi w rozszerzonej Unii Europejskiej (B6-0528/2006).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.11 protokołu z dnia 25.10.2006.

PRZEWODNICTWO: Pierre MOSCOVICI
Wiceprzewodniczący

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności