Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2004/0152(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0341/2006

Ingivna texter :

A6-0341/2006

Debatter :

PV 24/10/2006 - 17
CRE 24/10/2006 - 17

Omröstningar :

PV 25/10/2006 - 6.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0441

Protokoll
Tisdagen den 24 oktober 2006 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 19.15 och återupptogs kl. 21.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Janusz ONYSZKIEWICZ
Vice talman

17. Programmet "Aktiv ungdom" (2007–2013)***II (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av programmet ”Aktiv ungdom” för perioden 2007–2013 [06236/3/2006 - C6-0273/2006 - 2004/0152(COD)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Lissy Gröner (A6-0341/2006)

Lissy Gröner redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Ján Figeľ (ledamot av kommissionen).

Talare: Rolf Berend för PPE-DE-gruppen, Christa Prets för PSE-gruppen, Jolanta Dičkutė för ALDE-gruppen, Helga Trüpel för Verts/ALE-gruppen, Ljudmila Novak, Piia-Noora Kauppi och Ján Figeľ.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.3 i protokollet av den 25.10.2006.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy