Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Wtorek, 24 października 2006 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Głosowanie nad wnioskiem o tryb pilny
 4.Upamiętnienie powstania na Węgrzech w 1956 r.
 5.Rak piersi (debata)
 6.Program wsparcia dla europejskiego sektora audiowizualnego (MEDIA 2007)***II (debata)
 7.Program Kultura (2007-2013)***II (debata)
 8.Głosowanie
  
8.1.ONZ: homologacja pojazdów kategorii M2 lub M3 w zakresie ich ogólnych cech konstrukcyjnych *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.2.Przystąpienie Bułgarii i Rumunii: rekrutacja urzędników Wspólnot Europejskich * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.3.Zmiana statutu wspólnego przedsiębiorstwa GALILEO * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.4.Udział Norwegii w pracach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (ECMNiN) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.5.Wniosek o uchylenie immunitetu Bogdana Golika (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.6.Wniosek o skorzystanie z immunitetu przez Mario Borhezio (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.7.Projekt budżetu korygującego nr 3/2006 (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.8.Projekt budżetu korygującego nr 5/2006 (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.9.Partnerstwo strategiczne UE-Republika Południowej Afryki (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.10.Instrument finansowy na rzecz środowiska (LIFE+) ***II (głosowanie)
  
8.11.Program wsparcia dla europejskiego sektora audiowizualnego (MEDIA 2007) ***II (głosowanie)
  
8.12.Program Kultura (2007-2013) ***II (głosowanie)
  
8.13.Wspólnotowy mechanizm ochrony ludności * (głosowanie)
  
8.14.Środki transpozycji (poziom 2) dyrektywy "Przejrzystość" (głosowanie)
  
8.15.Środki transpozycji (poziom 2) dyrektywy "Prospekt emisyjny" (głosowanie)
  
8.16.Imigracja kobiet, rola i miejsce imigrantek w UE (głosowanie)
  
8.17.Odzyskiwanie środków wspólnotowych (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Skład Parlamentu
 13.Oficjalne powitanie
 14.Projekt budżetu ogólnego na rok 2007 (Sekcja III) - Projekt budżetu ogólnego na rok 2007 (sekcje I, II, IV, V, VI, VII, VIII) (debata)
 15.Skład Parlamentu
 16.Tura pytań (pytania do Komisji)
 17.Program "Młodzież w działaniu" na okres 2007-2013***II (debata)
 18.Zintegrowany program działań w zakresie uczenia się przez całe życie***II (debata)
 19.Program „Europa dla Obywateli” (2007-2013)***II (debata)
 20.Ograniczenia we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu sulfonianów perfluorooktanu***I (debata)
 21.Działania antydumpingowe, antysubsydyjne i ochronne prowadzone przez państwa trzecie wobec Wspólnoty (roczne sprawozdanie Komisji - 2004 r.) (debata)
 22.Porządek dzienny następnego posiedzenia
 23.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (173 kb) Lista obecności (64 kb)       
 
Protokół (133 kb) Lista obecności (24 kb) Wyniki głosowania (211 kb) Głosowanie imienne (546 kb) 
 
Protokół (216 kb) Lista obecności (68 kb) Wyniki głosowania (149 kb) Głosowanie imienne (234 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności