Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2637(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0526/2006

Συζήτηση :

PV 25/10/2006 - 3
CRE 25/10/2006 - 3

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2006 - 6.1
CRE 25/10/2006 - 6.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2006 - Στρασβούργο

3. Ειρηνευτική διαδικασία στην Ισπανία (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Ειρηνευτική διαδικασία στην Ισπανία

Οι Paula Lehtomäki (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Franco Frattini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Hans-Gert Poettering, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Monica Frassoni, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Francis Wurtz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Brian Crowley, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Jens-Peter Bonde, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, και James Hugh Allister, μη εγγεγραμμένος.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Françoise Grossetête, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στην Ισπανία (B6-0526/2006);

- Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Monica Frassoni και Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Francis Wurtz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στην Ισπανία (B6-0527/2006).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2006.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου