Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2006. október 25., Szerda - Strasbourg

4. A tagállamok állam-, illetve kormányfői által megtartott csúcstalálkozó nem hivatalos eredményei (2006. október 20., Lahti) (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

Az Európai Tanács jelentése és a Bizottság nyilatkozata: A tagállamok állam-, illetve kormányfői által megtartott csúcstalálkozó nem hivatalos eredményei (2006. október 20., Lahti)

Matti Vanhanen (a Tanács soros elnöke) előterjeszti az Európai Tanács jelentését.

José Manuel Barroso (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz

Felszólal: Ville Itälä, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Martin Schulz, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Graham Watson, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Monica Frassoni, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Esko Seppänen, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI
alelnök

Felszólal: Brian Crowley, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Godfrey Bloom, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, független, Camiel Eurlings, Hannes Swoboda, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Claude Turmes, Ilda Figueiredo, Mirosław Mariusz Piotrowski és Mario Borghezio.

ELNÖKÖL: Pierre MOSCOVICI
alelnök

Felszólal: Timothy Kirkhope, Robert Goebbels, Lena Ek, Milan Horáček, Kyriacos Triantaphyllides, Inese Vaidere, Georgios Karatzaferis, Philip Claeys, Margie Sudre, Riitta Myller, Anneli Jäätteenmäki, Georgios Toussas, Guntars Krasts, Francisco José Millán Mon, Martine Roure, Henrik Lax, Herbert Reul, Csaba Sándor Tabajdi, Šarūnas Birutis, Jacek Protasiewicz, Stavros Lambrinidis, Alexander Lambsdorff, Piia-Noora Kauppi, Nicola Zingaretti, Nikolaos Vakalis, Andres Tarand, Josef Zieleniec, Bernard Poignant, Rihards Pīks, Matti Vanhanen és José Manuel Barroso.

Ezt a napirendi pontot lezárták.

(A ülést 12.00 órakor az ünnepélyes ülésig megszakítják, majd 12.05 órakor folytatják.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat