Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2006/2637(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

B6-0526/2006

Arutelud :

PV 25/10/2006 - 3
CRE 25/10/2006 - 3

Hääletused :

PV 25/10/2006 - 6.1
CRE 25/10/2006 - 6.1
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Kolmapäev, 25. oktoober 2006 - Strasbourg

6.1. Rahuprotsess Hispaanias (hääletus)
CRE

Resolutsiooni ettepanekud B6-0526/2006 ja B6-0527/2006/rev

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B6-0526/2006

Tagasi lükatud

Sõna võtsid:

- Cristiana Muscardini, kes teatas, et resolutsiooni ettepaneku viimane versioon B6-0527/2006/rev ei ole kõikides keeltes kättesaadav ning vastavalt kodukorra artiklitele 136 ja 138 ei saa seda seetõttu hääletusele panna (president vastas, et kõik keeleversioonid on kättesaadavad ja seega võib hääletuse läbi viia);

- Mirosław Mariusz Piotrowski, kes teatas, et resolutsiooni ettepaneku B6-0526/2006 hääletusel oleks vastavalt hääletusnimekirjale pidanud muudatusettepaneku 1 panema kõigepealt hääletusele käetõstmise teel, mitte kohe elektroonilisele hääletusele, nagu seda tehti, ning seejärel panema resolutsiooni ettepaneku nimelisele hääletusele;

- Alejo Vidal-Quadras, kes toetas Mirosław Mariusz Piotrowski avaldust ja leidis esiteks, et hääletuse läbiviimine viis osasid parlamendiliikmeid eksiteele, ning teiseks, et resolutsiooni ettepaneku viimane versioon B6-0527/2006/rev sisaldab olulisi muudatusi ja kasutatav menetlus ei ole kooskõlas kodukorraga (president vastas, et muudatusettepaneku 1 hääletus ei toimunud nimeliselt, vaid elektrooniliselt, ning et president on pädev kodukorda kohaldama);

- Martin Schulz fraktsiooni PSE nimel, kes leidis, et kodukorrast on kinni peetud ning kutsus presidenti üles hääletust jätkama ja panema resolutsiooni ettepaneku B6-0527/2006/rev hääletusele;

- Avril Doyle, kes märkis võimalikku huvide konflikti presidendi ja hääletuse läbiviimise vahel;

- Ignasi Guardans Cambó, kes täpsustas, et fraktsioon PSE ei ole ainuke resolutsiooni ettepanekule B6-0527/2006/rev alla kirjutanud fraktsioon, vaid tegemist on resolutsiooni ühisettepanekuga;

- Kathy Sinnott, kes teatas, et teda viis hääletuse läbiviimine eksiteele ning seetõttu ei väljendanud ta oma häält soovitud suunas;

- Bogdan Pęk, kes esitas taotluse, et resolutsiooni ettepanek B6-0526/2006 pandaks uuesti hääletusele;

- Daniel Cohn-Bendit, kes väljendas tulist vastuseisu Avril Doyle'i seisukoha suhtes ning palus fraktsiooni PPE-DE esimehel antud küsimuses sõna võtta;

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, kes avaldas toetust Alejo Vidal-Quadrase seisukohtadele ning tuletas meelde kodukorra artikli 159 lõigete 1 ja 2 sätteid;

- Hans-Gert Poettering fraktsiooni PPE-DE nimel, kes rõhutas, et presidendi väärikus ei ole kahtluse all, kuid leidis, et hääletuse alguses valitses teatav segadus, ning kutsus seetõttu presidenti üles hääletust kordama.

President teatas, et peab viivitamatult nõu pädevate organitega ning võtab seejärel seisukoha vastavalt kodukorra artikli 166 lõikele 4.

Konsulteerimise järel otsustas president järgmist:

- kuna resolutsiooni ettepaneku viimane versioon B6-0527/2006/rev on kättesaadav kõikides keeleversioonides, on see vastuvõetav ja pannakse seetõttu hääletusele;

- kuna resolutsiooni ettepaneku B6-0526/2006 hääletus võis osasid parlamendiliikmeid eksiteele viia, siis korratakse seda hääletust. Sellega asendatakse ja tühistatakse varasem hääletus.

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B6-0526/2006

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B6-0527/2006/rev

Vastu võetud (P6_TA(2006)0439)

ISTUNGI JUHATAJA: Antonios TRAKATELLIS
asepresident

Sõna võtsid Cristiana Muscardini ja Monica Frassoni, kes mõlemad puudutasid eelnenud hääletuse läbiviimist.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika