Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/2637(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0526/2006

Keskustelut :

PV 25/10/2006 - 3
CRE 25/10/2006 - 3

Äänestykset :

PV 25/10/2006 - 6.1
CRE 25/10/2006 - 6.1
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Keskiviikko 25. lokakuuta 2006 - Strasbourg

6.1. Espanjan rauhanprosessi (äänestys)
Sanatarkat istuntoselostukset

Päätöslauselmaesitykset B6-0526/2006 ja B6-0527/2006/rev

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B6-0526/2006

Hylättiin

  1. Puheenvuorot:

- Cristiana Muscardini ilmoitti, että päätöslauselmaesityksen B6-0527/2006/rev viimeisin versio ei ole saatavilla kaikilla kielillä ja että näin ollen työjärjestyksen 136 ja 138 artiklan mukaan asiakirjasta ei voida toimittaa äänestystä (puhemies vastasi hänelle, että kaikki kieliversiot ovat saatavilla ja että äänestys voidaan näin ollen toimittaa).

- Mirosław Mariusz Piotrowski ilmoitti, että päätöslauselmaesityksestä B6-0526/2006 äänestettäessä äänestyslistan mukaan tarkistuksesta 1 olisi pitänyt ensin toimittaa kädennostoäänestys eikä suoraan koneäänestystä, kuten oli tehty, ja sen jälkeen toimittaa nimenhuutoäänestys päätöslauselmaesityksestä.

- Alejo Vidal-Quadras, joka kannatti Mirosław Mariusz Piotrowskin huomautuksia, katsoi ensinnäkin, että äänestysmenettely oli johtanut tietyt jäsenet harhaan, ja toiseksi, että päätöslauselmaesityksen B6-0527/2006/rev viimeisin versio sisälsi huomattavia muutoksia ja että noudatettu menettely ei ollut työjärjestyksen mukainen (puhemies vastasi hänelle, että tarkistuksesta 1 ei toimitettu nimenhuutoäänestystä vaan koneäänestys ja että puhemies vastaa työjärjestyksen soveltamisesta).

- Martin Schulz PSE-ryhmän puolesta totesi, että työjärjestystä oli noudatettu, ja pyysi puhemiestä jatkamaan äänestyksiä ja toimittamaan äänestyksen päätöslauselmaesityksestä B6-0527/2006/rev.

- Avril Doyle toi esille mahdollisen ristiriidan, joka aiheutuu siitä, että parlamentin puhemies johtaa puhetta tästä kohdasta toimitettavan äänestyksen aikana.

- Ignasi Guardans Cambó täsmensi, että PSE-ryhmä ei ole päätöslauselmaesityksen B6-0527/2006/rev ainoa allekirjoittaja, vaan se on yhteinen päätöslauselmaesitys.

- Kathy Sinnott ilmoitti, että äänestysmenettely oli johtanut hänet harhaan ja että näin ollen hänen antamansa ääni ei vastannut hänen äänestystarkoitustaan.

- Bogdan Pęk pyysi, että päätöslauselmaesityksestä B6-0526/2006 toimitetaan uusi äänestys.

- Daniel Cohn-Bendit vastusti voimakkaasti Avril Doylen huomautusta ja pyysi PPE-DE-ryhmän puheenjohtajaa ottamaan kantaa asiaan.

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra kannatti Alejo Vidal-Quadrasin ehdotuksia ja palautti mieleen työjärjestyksen 159 artiklan 1 ja 2 kohdan.

- Hans-Gert Poettering PPE-DE-ryhmän puolesta korosti, että puhemiehen koskemattomuutta ei kyseenalaisteta mutta äänestysten alussa oli tiettyä sekaannusta; hän pyysi näin ollen puhemiestä toimittamaan uuden äänestyksen.

Puhemies ilmoitti kuulevansa välittömästi toimivaltaisia tahoja ja ilmoittaa sen jälkeen päätöksestään työjärjestyksen 166 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Kuultuaan toimivaltaisia tahoja puhemies ilmoitti seuraavista päätöksistä:

- Päätöslauselmaesityksen B6-0527/2006/rev viimeisin versio oli saatavilla kaikilla kaikilla kielillä, joten se voidaan ottaa käsiteltäväksi, ja näin ollen siitä toimitetaan äänestys.

- Päätöslauselmaesityksestä B6-0526/2006 toimitettu äänestys saattoi johtaa tiettyjä jäseniä harhaan, joten äänestys toimitetaan uudestaan. Tämä äänestys korvaa ja kumoaa edellisen äänestyksen.

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B6-0526/2006

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B6-0527/2006/rev

Hyväksyttiin (P6_TA(2006)0439)

Puhetta johti
varapuhemies Antonios TRAKATELLIS

Puheenvuorot: Cristiana Muscardini ja Monica Frassoni molemmat edellisen äänestyksen toimittamisesta.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö