Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0545/2006

Forhandlinger :

PV 25/10/2006 - 12
CRE 25/10/2006 - 12

Afstemninger :

PV 26/10/2006 - 6.8

Vedtagne tekster :


Protokol
Onsdag den 25. oktober 2006 - Strasbourg

12. Eksport af farligt affald til Afrika - Strafferetlig beskyttelse af miljøet (forhandling)
CRE

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Eksport af farligt affald til Afrika

Mundtlig forespørgsel (O-0067/2006) af Karl-Heinz Florenz for ENVI til Rådet: Strafferetlig beskyttelse af miljøet (B6-0438/2006)

Mundtlig forespørgsel (O-0068/2006) af Karl-Heinz Florenz for ENVI til Kommissionen: Strafferetlig beskyttelse af miljøet (B6-0439/2006)

Paula Lehtomäki (formand for Rådet) og Stavros Dimas (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Karl-Heinz Florenz(stiller) begrundede de mundtlige forespørgsler.

Talere: John Bowis for PPE-DE-Gruppen, Margrietus van den Berg for PSE-Gruppen, Danutė Budreikaitė for ALDE-Gruppen, Carl Schlyter for Verts/ALE-Gruppen, Kartika Tamara Liotard for GUE/NGL-Gruppen, Johannes Blokland for IND/DEM-Gruppen, Andreas Mölzer, løsgænger, Marie-Arlette Carlotti, Patrick Louis, Dorette Corbey, Karin Scheele, Evangelia Tzampazi, Ria Oomen-Ruijten, Paula Lehtomäki og Stavros Dimas.

Eksport af farligt affald til Afrika

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 103, stk. 2):

- Frithjof Schmidt, Margrete Auken, Marie Anne Isler Béguin, Carl Schlyter og Sepp Kusstatscher for Verts/ALE-Gruppen om eksport af giftigt affald til Afrika (B6-0545/2006)

- Kartika Tamara Liotard, Luisa Morgantini, Dimitrios Papadimoulis, Jacky Henin, Gabriele Zimmer, Umberto Guidoni og Adamos Adamou for GUE/NGL-Gruppen om eksport af giftigt affald til Afrika (B6-0571/2006)

- Johannes Blokland og Hélène Goudin for IND/DEM-Gruppenom eksport af giftigt affald til Afrika (B6-0572/2006)

- Roberta Angelilli for UEN-Gruppen om eksport af giftigt affald til Afrika (B6-0573/2006)

- Jules Maaten, Danutė Budreikaitė og Fiona Hall for ALDE-Gruppen om eksport af giftigt affald til Afrika (B6-0574/2006)

- Miguel Angel Martínez Martínez, Margrietus van den Berg og Dorette Corbey for PSE-Gruppen om overførsel af giftigt affald til Afrika (B6-0575/2006)

- John Bowis, Eija-Riitta Korhola, Gay Mitchell og James Nicholson for PPE-DE-Gruppen om overførsel af giftigt affald til Afrika (B6-0576/2006).

Strafferetlig beskyttelse af miljøet

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 108, stk. 5):

- Karl-Heinz Florenz og Ria Oomen-Ruijten for ENVI om opfølgningen af Parlamentets udtalelse om miljøbeskyttelse: bekæmpelse af kriminalitet, overtrædelser af straffeloven og sanktioner (B6-0544/2006)

- Patrick Louis, Jens-Peter Bonde for IND/DEM-Gruppen om opfølgning af De Europæiske Fællesskabers Domstols principdom af 13. september 2005 (B6-0577/2006).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.8 og punkt 6.9 i protokollen af 26.10.2006.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik