Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0545/2006

Keskustelut :

PV 25/10/2006 - 12
CRE 25/10/2006 - 12

Äänestykset :

PV 26/10/2006 - 6.8

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Keskiviikko 25. lokakuuta 2006 - Strasbourg

12. Myrkyllisten jätteiden vienti Afrikkaan - Ympäristönsuojelu ja rikosoikeus (keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: Myrkyllisten jätteiden vienti Afrikkaan

Karl-Heinz Florenzin ENVI-valiokunnan puolesta neuvostolle laatima suullinen kysymys (O-0067/2006): Ympäristönsuojelu: rikosten torjunta, rikokset ja rangaistukset (B6-0438/2006)

Karl-Heinz Florenzin ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle laatima suullinen kysymys (O-0068/2006): Ympäristönsuojelu: rikosten torjunta, rikokset ja rangaistukset (B6-0439/2006)

Paula Lehtomäki (neuvoston puheenjohtaja) ja Stavros Dimas (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Karl-Heinz Florenz (laatija) esitteli suulliset kysymykset.

Puheenvuorot: John Bowis PPE-DE-ryhmän puolesta, Margrietus van den Berg PSE-ryhmän puolesta, Danutė Budreikaitė ALDE-ryhmän puolesta, Carl Schlyter Verts/ALE-ryhmän puolesta, Kartika Tamara Liotard GUE/NGL-ryhmän puolesta, Johannes Blokland IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andreas Mölzer, Marie-Arlette Carlotti, Patrick Louis, Dorette Corbey, Karin Scheele, Evangelia Tzampazi, Ria Oomen-Ruijten, Paula Lehtomäki ja Stavros Dimas.

Myrkyllisten jätteiden vienti Afrikkaan

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Frithjof Schmidt, Margrete Auken, Marie Anne Isler Béguin, Carl Schlyter ja Sepp Kusstatscher Verts/ALE-ryhmän puolesta myrkyllisten jätteiden viennistä Afrikkaan (B6-0545/2006)

- Kartika Tamara Liotard, Luisa Morgantini, Dimitrios Papadimoulis, Jacky Henin, Gabriele Zimmer, Umberto Guidoni ja Adamos Adamou GUE/NGL-ryhmän puolesta myrkyllisten jätteiden viennistä Afrikkaan (B6-0571/2006)

- Johannes Blokland ja Hélène Goudin IND/DEM-ryhmän puolesta myrkyllisten jätteiden viennistä Afrikkaan (B6-0572/2006)

- Roberta Angelilli UEN-ryhmän puolesta myrkyllisten jätteiden viennistä Afrikkaan (B6-0573/2006)

- Jules Maaten, Danutė Budreikaitė ja Fiona Hall ALDE-ryhmän puolesta myrkyllisten jätteiden viennistä Afrikkaan (B6-0574/2006)

- Miguel Angel Martínez Martínez, Margrietus van den Berg ja Dorette Corbey PSE-ryhmän puolesta myrkyllisten jätteiden viennistä Afrikkaan (B6-0575/2006)

- John Bowis, Eija-Riitta Korhola, Gay Mitchell ja James Nicholson PPE-DE-ryhmän puolesta myrkyllisten jätteiden viennistä Afrikkaan (B6-0576/2006).

Ympäristönsuojelu ja rikosoikeus

Työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Karl-Heinz Florenz ja Ria Oomen-Ruijten ENVI-valiokunnan puolesta Euroopan parlamentin ympäristönsuojelusta antaman lausunnon seurannasta: rikosten torjunta, rikokset ja rangaistukset (B6-0544/2006)

- Patrick Louis, Jens-Peter Bonde IND/DEM-ryhmän puolesta Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 13. syyskuuta 2005 antaman ennakkopäätöksen johdosta toteutettavista toimenpiteistä (B6-0577/2006).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.10.2006, kohta 6.8 ja kohta 6.9.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö