Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0545/2006

Debatter :

PV 25/10/2006 - 12
CRE 25/10/2006 - 12

Omröstningar :

PV 26/10/2006 - 6.8

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 25 oktober 2006 - Strasbourg

12. Export av giftigt avfall till Afrika – Miljöskydd genom bekämpning av miljöbrott (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Export av giftigt avfall till Afrika

Muntlig fråga (O-0067/2006) från Karl-Heinz Florenz, för utskottet ENVI, till rådet: Miljöskydd: brottsbekämpning, brottsliga handlingar och straff (B6-0438/2006)

Muntlig fråga (O-0068/2006) från Karl-Heinz Florenz, för utskottet ENVI, till kommissionen: Miljöskydd: brottsbekämpning, brottsliga handlingar och straff (B6-0439/2006)

Paula Lehtomäki (rådets tjänstgörande ordförande) och Stavros Dimas (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Karl-Heinz Florenz(frågeställare) utvecklade de muntliga frågorna.

Talare: John Bowis för PPE-DE-gruppen, Margrietus van den Berg för PSE-gruppen, Danutė Budreikaitė för ALDE-gruppen, Carl Schlyter för Verts/ALE-gruppen, Kartika Tamara Liotard för GUE/NGL-gruppen, Johannes Blokland för IND/DEM-gruppen, Andreas Mölzer, grupplös, Marie-Arlette Carlotti, Patrick Louis, Dorette Corbey, Karin Scheele, Evangelia Tzampazi, Ria Oomen-Ruijten, Paula Lehtomäki och Stavros Dimas.

Export av giftigt avfall till Afrika

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Frithjof Schmidt, Margrete Auken, Marie Anne Isler Béguin, Carl Schlyter och Sepp Kusstatscher för Verts/ALE-gruppen, om exporten av giftigt avfall till Afrika (B6-0545/2006),

- Kartika Tamara Liotard, Luisa Morgantini, Dimitrios Papadimoulis, Jacky Henin, Gabriele Zimmer, Umberto Guidoni och Adamos Adamou för GUE/NGL-gruppen, om exporten av giftigt avfall till Afrika (B6-0571/2006),

- Johannes Blokland och Hélène Goudin för IND/DEM-gruppen,om exporten av giftigt avfall till Afrika (B6-0572/2006),

- Roberta Angelilli för UEN-gruppen, om exporten av giftigt avfall till Afrika (B6-0573/2006),

- Jules Maaten, Danutė Budreikaitė och Fiona Hall för ALDE-gruppen, om exporten av giftigt avfall till Afrika (B6-0574/2006),

- Miguel Angel Martínez Martínez, Margrietus van den Berg och Dorette Corbey för PSE-gruppen, om exporten av giftigt avfall till Afrika (B6-0575/2006),

- John Bowis, Eija-Riitta Korhola, Gay Mitchell och James Nicholson för PPE-DE-gruppen,om exporten av giftigt avfall till Afrika (B6-0576/2006).

Miljöskydd genom bekämpning av miljöbrott

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 108.5 i arbetsordningen):

- Karl-Heinz Florenz och Ria Oomen-Ruijten, för utskottet ENVI, om uppföljning av parlamentets ståndpunkt om miljöskydd: brottsbekämpning, överträdelser och straffrättsliga konsekvenser (B6-0544/2006),

- Patrick Louis, Jens-Peter Bonde för IND/DEM-gruppen, om följderna av EG-domstolens prejudikatbildande dom av den 13 september 2005 (B6-0577/2006).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.8 och punkt 6.9 i protokollet av den 26.10.2006.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy