Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2150(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0334/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0334/2006

Συζήτηση :

PV 25/10/2006 - 13
CRE 25/10/2006 - 13

Ψηφοφορία :

PV 26/10/2006 - 6.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0459

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2006 - Στρασβούργο

13. Ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης ΕΕ/Συρία (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τις διαπραγματεύσεις ενόψει ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας, αφετέρου [2006/2150(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Véronique De Keyser (A6-0334/2006)

Η Véronique De Keyser παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Paula Lehtomäki (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra και Hannes Swoboda.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Miguel Portas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Paweł Bartłomiej Piskorski, μη εγγεγραμμένος, Elmar Brok, Pierre Schapira, Gerard Batten, Charles Tannock, Παναγιώτης Μπεγλίτης, Jana Hybášková, Jamila Madeira, Patrick Gaubert, Richard Howitt, Albert Jan Maat, Paula Lehtomäki και Benita Ferrero-Waldner.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.10.2006.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου