Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2150(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0334/2006

Ingivna texter :

A6-0334/2006

Debatter :

PV 25/10/2006 - 13
CRE 25/10/2006 - 13

Omröstningar :

PV 26/10/2006 - 6.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0459

Protokoll
Onsdagen den 25 oktober 2006 - Strasbourg

13. Europa–Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan EU och Syrien (debatt)
CRE

Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet beträffande ingående av ett Europa–Medelhavsavtal, som f.n. förhandlas, om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Syrien, å andra sidan [2006/2150(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Véronique De Keyser (A6-0334/2006)

Véronique De Keyser redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Paula Lehtomäki (rådets tjänstgörande ordförande) och Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen).

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra och Hannes Swoboda.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
Vice talman

Talare: Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen, Miguel Portas för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för IND/DEM-gruppen, Paweł Bartłomiej Piskorski, grupplös, Elmar Brok, Pierre Schapira, Gerard Batten, Charles Tannock, Panagiotis Beglitis, Jana Hybášková, Jamila Madeira, Patrick Gaubert, Richard Howitt, Albert Jan Maat, Paula Lehtomäki och Benita Ferrero-Waldner.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.10 i protokollet av den 26.10.2006.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy