Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 25. oktober 2006 - Strasbourg

14. Spørgetid (spørgsmål til Rådet)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Parlamentet behandlede en række spørgsmål til Rådet (B6-0437/2006).

Formanden mindede om, at spørgetiden sluttede kl. 19.00.

Spørgsmål nr. 1 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Levering af tjenesteydelser og fri bevægelighed for børnefamilier.

Paula Lehtomäki (formand for Rådet) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Marie Panayotopoulos-Cassiotou og Jörg Leichtfried.

Spørgsmål nr. 2 (Manuel Medina Ortega): Styrkelse af Frontex.

Paula Lehtomäki besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Manuel Medina Ortega, Hubert Pirker og Sarah Ludford.

Spørgsmål nr. 3 (Sarah Ludford): Udveksling af oplysninger om pædofilidømte.

Paula Lehtomäki besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Sarah Ludford, Manuel António dos Santos og James Hugh Allister.

Spørgsmål nr. 4 bortfaldt, da spørgeren ikke var til stede.

Spørgsmål nr. 5 (Liam Aylward): Luftfartssektoren.

Paula Lehtomäki besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Liam Aylward, Danutė Budreikaitė og Jörg Leichtfried.

Spørgsmål nr. 6 (Seán Ó Neachtain): Det irske sprogs status.

Paula Lehtomäki besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Seán Ó Neachtain og Justas Vincas Paleckis.

Spørgsmål nr. 7 (Johan Van Hecke): Den øgede pressecensur i Kina.

Paula Lehtomäki besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Johan Van Hecke.

Spørgsmål nr. 8 (Brian Crowley): Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder.

Paula Lehtomäki besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Brian Crowley og Richard Corbett.

Spørgsmål nr. 9 (Eoin Ryan): Forbindelserne mellem EU og Iran.

Paula Lehtomäki besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Eoin Ryan.

Spørgsmål nr. 10 (Sajjad Karim): EU's handelsfremmende foranstaltninger med henblik på at skabe tillid mellem Indien og Pakistan.

Paula Lehtomäki besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Sajjad Karim og Justas Vincas Paleckis.

Spørgsmål nr. 11 (Jacek Protasiewicz): Arbejdslejre og overtrædelse af arbejdstagernes rettigheder.

Paula Lehtomäki besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Jacek Protasiewicz og Danutė Budreikaitė.

Bernd Posselt beklagede, at spørgetiden var blevet afkortet med en halv time og opfordrede Rådet til at blive til kl. 19.30 (formanden mindede ham om, at der var truffet afgørelse herom (punkt 13 i protokollen af 23.10.2006), men understregede, at hun også mente, at den fastsatte spørgetid i højere grad skulle overholdes).

Spørgsmål, der på grund af tidnød ikke var blevet besvaret, ville blive besvaret skriftligt (se bilag til det fuldstændige forhandlingsreferat).

Formanden erklærede spørgetiden til Rådet for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik