Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 25. lokakuuta 2006 - Strasbourg

14. Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)
Sanatarkat istuntoselostukset

Parlamentti käsitteli neuvostolle osoitettuja kysymyksiä (B6-0437/2006).

Puhemies muistutti, että kyselytunti päättyy klo 19.00.

Kysymys 1 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Palvelujen tarjonta ja lapsiperheiden vapaa liikkuvuus.

Paula Lehtomäki (neuvoston puheenjohtaja) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Marie Panayotopoulos-Cassiotou ja Jörg Leichtfried.

Kysymys 2 (Manuel Medina Ortega): Frontexin vahvistaminen.

Paula Lehtomäki vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Manuel Medina Ortega, Hubert Pirker ja Sarah Ludford.

Kysymys 3 (Sarah Ludford): Tuomittuja pedofiilejä koskevien tietojen jakaminen.

Paula Lehtomäki vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Sarah Ludford, Manuel António dos Santos ja Jim Allister.

Kysymys 4 raukesi laatijan poissaolon vuoksi.

Kysymys 5 (Liam Aylward): Ilmailuala.

Paula Lehtomäki vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Liam Aylward, Danutė Budreikaitė ja Jörg Leichtfried.

Kysymys 6 (Seán Ó Neachtain): Iirin kielen asema.

Paula Lehtomäki vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Seán Ó Neachtain ja Justas Vincas Paleckis.

Kysymys 7 (Johan Van Hecke): Kiinan kiristynyt lehdistön sensuuri.

Paula Lehtomäki vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Johan Van Hecke.

Kysymys 8 (Brian Crowley): EU:n perusoikeusvirasto.

Paula Lehtomäki vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Brian Crowley ja Richard Corbett.

Kysymys 9 (Eoin Ryan): EU:n ja Iranin väliset suhteet.

Paula Lehtomäki vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Eoin Ryan.

Kysymys 10 (Sajjad Karim): EU:n myötävaikutus kaupan helpottamiseen Intian ja Pakistanin välistä luottamusta rakentavana välineenä.

Paula Lehtomäki vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Sajjad Karim ja Justas Vincas Paleckis.

Kysymys 11 (Jacek Protasiewicz): Työleirit ja työntekijöiden oikeuksien loukkaaminen.

Paula Lehtomäki vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Jacek Protasiewicz ja Danutė Budreikaitė.

Bernd Posselt käytti puheenvuoron, jossa hän pahoitteli, että kyselytuntia oli lyhennetty puolella tunnilla ja pyysi, että neuvosto jäisi paikalle klo 19.30 asti (puhemies muistutti, että asiasta oli tehty päätös (istunnon pöytäkirja 23.10.2006, kohta 13) ja täsmensi, että myös hän toivoo, että tulevaisuudessa kunnioitetaan kyselytunnille varattua aikaa).

Kysymyksiin, joihin ei ajanpuutteen vuoksi voitu vastata, vastataan kirjallisesti (ks. sanatarkkojen istuntoselostusten liite).

Neuvostolle varattu kyselytunti julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö