Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2006. gada 25. oktobris - Strasbūra

14. Jautājumu laiks (jautājumi Padomei)
Stenogramma

Parlaments izskatīja vairākus jautājumus Padomei (B6-0437/2006).

Sēdes vadītāja atgādināja, ka jautājumu laiks beigsies plkst. 19.00.

Jautājums Nr. 1 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Pakalpojumu un pārvietošanās brīvības nodrošināšana ģimenēm ar bērniem.

Paula Lehtomäki (Padomes pašreizējā priekšsēdētāja) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Marie Panayotopoulos-Cassiotou un Jörg Leichtfried.

Jautājums Nr. 2 (Manuel Medina Ortega): FRONTEX efektivitātes palielināšana.

Paula Lehtomäki atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Manuel Medina Ortega, Hubert Pirker un Sarah Ludford.

Jautājums Nr. 3 (Sarah Ludford): Informācijas apmaiņa par pedofilijas noziegumos notiesātajām personām

Paula Lehtomäki atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Sarah Ludford, Manuel António dos Santos un Jim Allister.

Jautājums Nr. 4 zaudēja spēku, jo tā autors nebija klāt.

Jautājums Nr. 5 (Liam Aylward): Aviācijas nozare.

Paula Lehtomäki atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Liam Aylward, Danutė Budreikaitė un Jörg Leichtfried.

Jautājums Nr. 6 (Seán Ó Neachtain): Īru valodas statuss.

Paula Lehtomäki atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Seán Ó Neachtain un Justas Vincas Paleckis.

Jautājums Nr. 7 (Johan Van Hecke): Preses cenzūras pastiprināšanās Ķīnā.

Paula Lehtomäki atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Johan Van Hecke.

Jautājums Nr. 8 (Brian Crowley): ES Pamattiesību aģentūra.

Paula Lehtomäki atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Brian Crowley un Richard Corbett.

Jautājums Nr. 9 (Eoin Ryan): ES un Irānas attiecības.

Paula Lehtomäki atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Eoin Ryan.

Jautājums Nr. 10 (Sajjad Karim): ES tirdzniecības atvieglojumi kā pasākums, lai veicinātu Indijas un Pakistānas savstarpējo uzticēšanos.

Paula Lehtomäki atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Sajjad Karim un Justas Vincas Paleckis.

Jautājums Nr. 11 (Jacek Protasiewicz): Darba nometnes un darbinieku tiesību pārkāpumi.

Paula Lehtomäki atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Jacek Protasiewicz un Danutė Budreikaitė.

Uzstājās Bernd Posselt, kurš pauda nožēlu par to, ka jautājumu laiks tika saīsināts par pusstundu, un prasīja, lai Padomes pārstāvji uzkavējas līdz plkst. 19.30 (sēdes vadītāja viņam atgādināja, ka šajā sakarā tika pieņemts lēmums (2006. gada 23. oktobra protokola 13. punkts), un precizēja, ka arī viņa pati vēlētos, lai turpmāk vairāk respektētu jautājumiem atvēlēto laiku).

Uz jautājumiem, uz kuriem netika atbildēts laika trūkuma dēļ, sniegs rakstiskas atbildes (sk. sēdes stenogrammas pielikumu).

Padomei atvēlētais jautājumu laiks ir beidzies.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika