Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 25 oktober 2006 - Strasbourg

14. Frågestund (frågor till rådet)
Fullständigt förhandlingsreferat

Parlamentet behandlade en rad frågor till rådet (B6-0437/2006).

Talmannen påminde om att frågestunden skulle avslutas kl. 19.00.

Fråga 1 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Tillhandahållande av tjänster och fri rörlighet för barnfamiljer.

Paula Lehtomäki (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan samt följdfrågor från Marie Panayotopoulos-Cassiotou och Jörg Leichtfried.

Fråga 2 (Manuel Medina Ortega): Förstärkning av Frontex.

Paula Lehtomäki besvarade frågan samt följdfrågor från Manuel Medina Ortega, Hubert Pirker och Sarah Ludford.

Fråga 3 (Sarah Ludford): Spridning av information om dömda pedofiler.

Paula Lehtomäki besvarade frågan samt följdfrågor från Sarah Ludford, Manuel António dos Santos och James Hugh Allister.

Fråga 4 bortföll, eftersom frågeställaren var frånvarande.

Fråga 5 (Liam Aylward): Luftfartssektorn.

Paula Lehtomäki besvarade frågan samt följdfrågor från Liam Aylward, Danutė Budreikaitė och Jörg Leichtfried.

Fråga 6 (Seán Ó Neachtain): Iriskans ställning.

Paula Lehtomäki besvarade frågan samt följdfrågor från Seán Ó Neachtain och Justas Vincas Paleckis.

Fråga 7 (Johan Van Hecke): Skärpt presscensur i Kina.

Paula Lehtomäki besvarade frågan samt en följdfråga från Johan Van Hecke.

Fråga 8 (Brian Crowley): EU:s byrå för mänskliga rättigheter.

Paula Lehtomäki besvarade frågan samt följdfrågor från Brian Crowley och Richard Corbett.

Fråga 9 (Eoin Ryan): Förbindelserna mellan EU och Iran.

Paula Lehtomäki besvarade frågan samt en följdfråga från Eoin Ryan.

Fråga 10 (Sajjad Karim): Handelfrämjande åtgärder från EU:s sida för att skapa förtroende mellan Indien och Pakistan.

Paula Lehtomäki besvarade frågan samt följdfrågor från Sajjad Karim och Justas Vincas Paleckis.

Fråga 11 (Jacek Protasiewicz): Arbetsläger och överträdelse och arbetstagares rättigheter.

Paula Lehtomäki besvarade frågan samt följdfrågor från Jacek Protasiewicz och Danutė Budreikaitė.

Talare: Bernd Posselt beklagade det faktum att frågestunden hade förkortats med en halvtimme och bad rådet att stanna till kl. 19.30. (Talmannen påminde om att det fattats ett beslut om detta (punkt 13 i protokollet av den 23.10.2006) och meddelade att även hon önskade att den tid som avsattas för frågestunden i framtiden skulle respekteras.)

De frågor som på grund av tidsbrist inte hade besvarats skulle erhålla skriftliga svar (se bilagan till det fullständiga förhandlingsreferatet).

Talmannen förklarade frågestunden med frågor till rådet avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy