Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2650(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-0100/2006 (B6-0440/2006)

Debatter :

PV 25/10/2006 - 15
CRE 25/10/2006 - 15

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 25 oktober 2006 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 19.05 och återupptogs kl. 21.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Manuel António dos SANTOS
Vice talman

15. Nairobikonferensen om klimatförändringar (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Muntlig fråga (O-0100/2006) från Karl-Heinz Florenz, för utskottet ENVI, till kommissionen: Kommissionens strategi inför Nairobikonferensen om klimatförändringen (COP 12 och COP/MOP 2) (B6-0440/2006)

Stavros Dimas (ledamot av kommissionen) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Avril Doyle för PPE-DE-gruppen, Dorette Corbey för PSE-gruppen, Chris Davies för ALDE-gruppen, Satu Hassi för Verts/ALE-gruppen, Johannes Blokland för IND/DEM-gruppen, Eija-Riitta Korhola, Marios Matsakis och Stavros Dimas.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 108.5 i arbetsordningen):

- Karl-Heinz Florenz, för utskottet ENVI, om EU:s strategi för Nairobikonferensen om klimatförändringar (COP 12 och COP/MOP 2) (B6-0543/2006)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.11 i protokollet av den 26.10.2006.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy