Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2085(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0299/2006

Ingivna texter :

A6-0299/2006

Debatter :

PV 25/10/2006 - 16
CRE 25/10/2006 - 16

Omröstningar :

PV 26/10/2006 - 6.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0461

Protokoll
Onsdagen den 25 oktober 2006 - Strasbourg

16. Ett europeiskt åtgärdsprogram för transport på inre vattenvägar: Naiades (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om främjande av transport på inre vattenvägar: Naiades - Ett europeiskt åtgärdsprogram för transport på inre vattenvägar [2006/2085(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Corien Wortmann-Kool (A6-0299/2006)

Corien Wortmann-Kool redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Jacques Barrot (kommissionens vice ordförande).

Talare: Etelka Barsi-Pataky för PPE-DE-gruppen, Inés Ayala Sender för PSE-gruppen, Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, Erik Meijer för GUE/NGL-gruppen, Johannes Blokland för IND/DEM-gruppen, Stanisław Jałowiecki, Reinhard Rack, Renate Sommer och Jacques Barrot.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.12 i protokollet av den 26.10.2006.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy