Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2043(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0363/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0363/2006

Συζήτηση :

PV 25/10/2006 - 17
CRE 25/10/2006 - 17

Ψηφοφορία :

PV 26/10/2006 - 6.13
CRE 26/10/2006 - 6.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0462

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2006 - Στρασβούργο

17. Συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και των συμβάσεων παραχώρησης (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και των συμβάσεων παραχώρησης [2006/2043(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Barbara Weiler (A6-0363/2006)

Η Barbara Weiler παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνει ο Werner Langen (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luigi COCILOVO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Paolo Costa (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Grażyna Staniszewska (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Charlotte Cederschiöld, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Gilles Savary, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Alexander Lambsdorff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Heide Rühle, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Zita Pleštinská, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Evelyne Gebhardt, Ieke van den Burg, Donata Gottardi, Bernadette Vergnaud, Jacques Barrot.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.10.2006.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου