Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2043(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0363/2006

Ingivna texter :

A6-0363/2006

Debatter :

PV 25/10/2006 - 17
CRE 25/10/2006 - 17

Omröstningar :

PV 26/10/2006 - 6.13
CRE 26/10/2006 - 6.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0462

Protokoll
Onsdagen den 25 oktober 2006 - Strasbourg

17. Offentlig-privata partnerskap och gemenskapsrätten för offentlig upphandling och koncessioner (debatt)
CRE

Betänkande om offentlig-privata partnerskap och EG-rätten om offentlig upphandling och koncessioner [2006/2043(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Barbara Weiler (A6-0363/2006)

Barbara Weiler redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Jacques Barrot (kommissionens vice ordförande).

Talare: Werner Langen (föredragande av yttrande från utskottet ECON).

ORDFÖRANDESKAP: Luigi COCILOVO
Vice talman

Talare: Paolo Costa (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Grażyna Staniszewska (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Charlotte Cederschiöld för PPE-DE-gruppen, Gilles Savary för PSE-gruppen, Alexander Lambsdorff för ALDE-gruppen, Heide Rühle för Verts/ALE-gruppen, Zita Pleštinská för PPE-DE-gruppen, Evelyne Gebhardt, Ieke van den Burg, Donata Gottardi, Bernadette Vergnaud, Jacques Barrot.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.13 i protokollet av den 26.10.2006.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy