Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2006 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 3.Ειρηνευτική διαδικασία στην Ισπανία (συζήτηση)
 4.Aποτελέσματα της ανεπίσημης συνόδου κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων (Lahti, 20 Οκτωβρίου 2006) (συζήτηση)
 5.Πανηγυρική συνεδρίαση - Ουγγαρία
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Ειρηνευτική διαδικασία στην Ισπανία (ψηφοφορία)
  6.2.Διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής ***II (ψηφοφορία)
  6.3.Πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση» (2007-2013) ***II (ψηφοφορία)
  6.4.Πρόγραμμα δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης ***II (ψηφοφορία)
  6.5.Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» (2007-2013) ***II (ψηφοφορία)
  6.6.Περιορισμοί κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης σουλφονικών υπερφθοροοκτανίων ***I (ψηφοφορία)
  6.7.Δημιουργία, λειτουργία και χρήση του SIS II (κανονισμός) ***I (ψηφοφορία)
  6.8.Πρόσβαση των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την ταξινόμηση των οχημάτων στο SIS ΙΙ ***I (ψηφοφορία)
  6.9.Δημιουργία, λειτουργία και χρήση του SIS II (απόφαση) * (ψηφοφορία)
  6.10.Σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία μετά τη δολοφονία της δημοσιογράφου Anna Politkovskaïa (ψηφοφορία)
  6.11.Καρκίνος του μαστού (ψηφοφορία)
  6.12.Δράσεις αντιντάμπινγκ, αντεπιδοτήσεων και μέτρων διασφάλισης τρίτων χωρών κατά της Κοινότητας (ετήσια έκθεση της Επιτροπής - 2004) (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Υποδοχή
 11.Μολδαβία (Υπερδνειστερία), Γεωργία (Νότιος Οσετία) (συζήτηση)
 12.Εξαγωγή τοξικών αποβλήτων στην Αφρική - Ποινικά αδικήματα και ποινές στο πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος (συζήτηση)
 13.Ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης ΕΕ/Συρία (συζήτηση)
 14.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 15.Διάσκεψη του Ναϊρόμπι για τις κλιματικές αλλαγές (συζήτηση)
 16.Ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για την εσωτερική ναυσιπλοΐα "NAIADES" (συζήτηση)
 17.Συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και των συμβάσεων παραχώρησης (συζήτηση)
 18.Απόσπαση εργαζομένων (συζήτηση)
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (197 kb) Κατάσταση παρόντων (66 kb)       
 
Συνοπτικά πρακτικά (134 kb) Κατάσταση παρόντων (24 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (186 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (340 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (238 kb) Κατάσταση παρόντων (84 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (153 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (190 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου