Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Kolmapäev, 25. oktoober 2006 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Fraktsioonide koosseis
 3.Rahuprotsess Hispaanias (arutelu)
 4.Riigi- ja valitsusjuhtide mitteametliku kohtumise tulemused (Lahti, 20.oktoober 2006) (arutelu)
 5.Pidulik istung – Ungari
 6.Hääletused
  
6.1.Rahuprotsess Hispaanias (hääletus)
  
6.2.Euroopa maksekäsumenetlus ***II (hääletus)
  
6.3.Programm "Aktiivsed noored" (2007–2013) ***II (hääletus)
  
6.4.Integreeritud tegevusprogramm elukestva õppe alal ***II (hääletus)
  
6.5.Programm "Kodanike Euroopa" (2007–2013) ***II (hääletus)
  
6.6.Perfluorooktaansulfonaatide turustamise ja kasutamise piirangud ***I (hääletus)
  
6.7.SIS II loomine, toimimine ja kasutamine (määrus) ***I (hääletus)
  
6.8.Sõidukite registreerimistunnistusi väljaandvate teenistuste juurdepääs SIS II-le ***I (hääletus)
  
6.9.SIS II loomine, toimimine ja kasutamine (otsus) * (hääletus)
  
6.10.Euroopa Liidu ja Venemaa vahelised suhted ajakirjanik Anna Politkovskaja mõrva järel (hääletus)
  
6.11.Rinnavähk (hääletus)
  
6.12.Dumpingu- ja subsiidiumidevastaste ning kaitsemeetmete rakendamine kolmandate riikide poolt (2004) (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.Tervitus
 11.Moldova (Transnistria), Gruusia (Lõuna-Osseetia) (arutelu)
 12.Mürgiste jäätmete väljavedu Aafrikasse – Keskkonna kriminaalõiguslik kaitse (arutelu)
 13.EL ja Süüria vaheline Euroopa – Vahemere piirkonna assotsieerumisleping (arutelu)
 14.Infotund (küsimused nõukogule)
 15.Nairobi kliimamuutuste konverents (arutelu)
 16.Siseveetransport (arutelu)
 17.Avaliku ja erasektori partnerlus (arutelu)
 18.Töötajate lähetamine (arutelu)
 19.Järgmise istungi päevakord
 20.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (175 kb) Kohalolijate nimekiri (66 kb)       
 
Protokoll (124 kb) Kohalolijate nimekiri (24 kb) Hääletuste tulemused (162 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (336 kb) 
 
Protokoll (207 kb) Kohalolijate nimekiri (70 kb) Hääletuste tulemused (128 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (184 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika