Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Jegyzőkönyv
2006. október 25., Szerda - Strasbourg
 1.Az ülés megnyitása
 2.A képviselőcsoportok tagjai
 3.Spanyolországi békefolyamatok (vita)
 4.A tagállamok állam-, illetve kormányfői által megtartott csúcstalálkozó nem hivatalos eredményei (2006. október 20., Lahti) (vita)
 5.Ünnepélyes ülés - Magyarország
 6.Szavazások órája
  
6.1.Spanyolországi békefolyamatok (szavazás)
  
6.2.Európai fizetési meghagyásos eljárás ***II (szavazás)
  
6.3.„Cselekvő ifjúság” program (2007-2013) ***II (szavazás)
  
6.4.Egész életen át tartó tanulás ***II (szavazás)
  
6.5.Európa a polgárokért program (2007-2013) ***II (szavazás)
  
6.6.A perfluoroktán-szulfonát forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásai ***I (szavazás)
  
6.7.Rendelet a SIS II létesítéséről, működtetéséről és felhasználásáról ***I (szavazás)
  
6.8.A járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező szolgálatoknak a II. Schengeni Információs Rendszerhez való hozzáférése ***I (szavazás)
  
6.9.Határozat a SIS II létesítéséről, működtetéséről és felhasználásáról * (szavazás)
  
6.10.Az Európai Unió és Oroszország közötti kapcsolatok alakulása Anna Politkovszkaja újságírónő meggyilkolását követően (szavazás)
  
6.11.Mellrák (szavazás)
  
6.12.A harmadik országoknak a Közösséggel szembeni dömpingellenes, szubvencióellenes és védintézkedéssel kapcsolatos tevékenysége (A Bizottság éves jelentése - 2004) (szavazás)
 7.A szavazáshoz fűzött indokolások
 8.Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok
 9.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 10.Köszöntés
 11.Moldova (Dnyeszteren túli területek), Grúzia (Dél-Oszétia) (vita)
 12.Mérgező hulladék kivitele Afrikában - A környezet büntetőjogi védelme (vita)
 13.Euro-mediterrán társulási megállapodás EU/Szíria (vita)
 14.Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)
 15.Konferencia az éghajlatváltozásról Nairobiban (vita)
 16.Integrált európai cselekvési program a belvízi szállítás érdekében "NAIADES" (vita)
 17.A köz- és magánszféra partnersége, valamint a közbeszerzési szerződésekre és a koncessziókra vonatkozó közösségi jog (vita)
 18.A munkavállalók kiküldetése (vita)
 19.A következő ülés napirendje
 20.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
Jegyzőkönyv (178 kb) Jelenléti ív (66 kb)       
 
Jegyzőkönyv (134 kb) Jelenléti ív (24 kb) A szavazások eredménye (190 kb) Név szerinti szavazás eredménye (336 kb) 
 
Jegyzőkönyv (220 kb) Jelenléti ív (69 kb) A szavazások eredménye (140 kb) Név szerinti szavazás eredménye (184 kb) 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat