Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 26. oktoober 2006 - Strasbourg

2. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

nõukogu ja komisjon:

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3922/91 tehniliste nõuete ja haldusprotseduuride kooskõlastamise kohta tsiviillennunduses (KOM(2006)0645 - C6-0362/2006 - 2006/0209(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/…/EÜ, millega kehtestatakse siseveelaevade tehnilised nõuded (KOM(2006)0646 - C6-0360/2006 - 2006/0210(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus sõlmida Euroopa Ühenduse nimel Euroopa Ühenduse ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vaheline leping, mis käsitleb nimetatud riikide osalemismeetodeid Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri tegevuses (KOM(2006)0178 - C6-0358/2006 - 2006/0063(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Ettepanek võtta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust xxx/2006 pediaatrias kasutatavate ravimite kohta ning määruse (EMÜ) nr 1768/92, direktiivi 2001/20/EÜ, direktiivi 2001/83/EÜ ja määruse (EÜ) nr 726/2004 muutmise kohta (KOM(2006)0640 - C6-0356/2006 - 2006/0207(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Assigneeringute ümberpaigutamise DEC 47/2006 ettepanek - III jagu - komisjon (SEK(2006)1288 - C6-0353/2006 - 2006/2254(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise DEC 42/2006 ettepanek - III jagu - komisjon (SEK(2006)1282 - C6-0352/2006 - 2006/2253(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Nõukogu otsus, millega esitatakse ühenduse seisukoht Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja eelnõu kohta, mis käsitleb mootorsõidukite heakskiitmist seoses mootorsõidukijuhi ettepoole suunatud vaateväljaga (11522/2006 - C6-0347/2006 - 2006/0041(AVC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

IMCO, TRAN

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb ühenduse seisukohta Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja eelnõu kohta, millega kiidetakse heaks sõiduki originaalvarustusele lisaks paigaldatavad ruumijaotussüsteemid, millega kaitstakse reisijaid kinnitamata pagasi tõttu tekkiva ohu eest (11523/2006 - C6-0346/2006 - 2006/0035(AVC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

IMCO, TRAN

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus makromajandusliku finantsabi andmise kohta Moldovale (KOM(2006)0579 - C6-0342/2006 - 2006/0184(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AFET, BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv, millega luuakse mullakaitse raamistik ja muudetakse direktiivi 2004/35/EÜ (KOM(2006)0232 - C6-0307/2006 - 2006/0086(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

AGRI, ITRE, JURI

Õigusteave - Privaatsuspoliitika