Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 26. lokakuuta 2006 - Strasbourg

2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistamisesta siviili-ilmailun alalla annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 muuttamisesta (KOM(2006)0645 - C6-0362/2006 - 2006/0209(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

TRAN

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sisävesialusten teknisistä vaatimuksista annetun direktiivin 2006/…/EY muuttamisesta (KOM(2006)0646 - C6-0360/2006 - 2006/0210(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

TRAN

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välisen järjestelyasiakirjan tekemiseksi Euroopan yhteisön puolesta yksityiskohtaisista säännöistä näiden valtioiden osallistumiseksi Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston toimintaan (KOM(2006)0178 - C6-0358/2006 - 2006/0063(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

LIBE

lausuntoa varten :

AFET

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lastenlääkkeistä sekä asetuksen (ETY) N:o 1768/92, direktiivin 2001/20/EY, direktiivin 2001/83/EY ja asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta annetun asetuksen (EY) N:o xxx/2006 muuttamisesta (KOM(2006)0640 - C6-0356/2006 - 2006/0207(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

ENVI

- Määrärahasiirtoesitys DEC 47/2006 - Pääluokka III - Komissio (SEC(2006)1288 - C6-0353/2006 - 2006/2254(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 42/2006 - Pääluokka III - Komissio (SEC(2006)1282 - C6-0352/2006 - 2006/2253(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

BUDG

- Ehdotus neuvoston päätökseksi yhteisön kannasta luonnokseen Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission säännöksi moottoriajoneuvojen hyväksynnästä moottoriajoneuvon kuljettajan etunäkyvyysalueen osalta (11522/2006 - C6-0347/2006 - 2006/0041(AVC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

INTA

lausuntoa varten :

IMCO, TRAN

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön kannasta Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöluonnokseen, joka koskee matkustajia siirtyviltä matkatavaroilta suojaavien, muina kuin alkuperäisosina toimitettavien tilanjakojärjestelmien hyväksymistä (11523/2006 - C6-0346/2006 - 2006/0035(AVC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

INTA

lausuntoa varten :

IMCO, TRAN

- Ehdotus neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Moldovalle (KOM(2006)0579 - C6-0342/2006 - 2006/0184(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

INTA

lausuntoa varten :

AFET, BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maaperän suojelun puitteista ja direktiivin 2004/35/EY muuttamisesta (KOM(2006)0232 - C6-0307/2006 - 2006/0086(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

ENVI

lausuntoa varten :

AGRI, ITRE, JURI

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö