Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2006 m. spalio 26 d. - Strasbūras

2. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3922/91 dėl techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos suderinimo civilinės aviacijos srityje (COM(2006)0645 - C6-0362/2006 - 2006/0209(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 2006/…/EB, nustatančią techninius reikalavimus vidaus vandenų kelių laivams (COM(2006)0646 - C6-0360/2006 - 2006/0210(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarimo dėl minėtų valstybių dalyvavimo Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros veikloje sąlygų sudarymo Europos bendrijos vardu (COM(2006)0178 - C6-0358/2006 - 2006/0063(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFET

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą xxx/2006 dėl pediatrijoje naudojamų vaistinių preparatų, iš dalies keičiančio Reglamentą (EEB) Nr. 1768/92, Direktyvą 2001/20/EB, Direktyvą 2001/83/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 726/2004 (COM(2006)0640 - C6-0356/2006 - 2006/0207(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Paisūlymas perkelti DEC 47/2006 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEC(2006)1288 - C6-0353/2006 - 2006/2254(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Paisūlymas perkelti DEC 42/2006 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEC(2006)1282 - C6-0352/2006 - 2006/2253(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Bendrijos pozicijos, susijusios su Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos taisyklių dėl motorinių transporto priemonių patvirtinimo, atsižvelgiant į motorinės transporto priemonės vairuotojo priekinio matymo lauką, projektu (11522/2006 - C6-0347/2006 - 2006/0041(AVC))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

IMCO, TRAN

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Bendrijos pozicijos, susijusios su Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos taisyklių projektu dėl atitvarų konstrukcijų, skirtų apsaugoti keleivius nuo pasislinkusio bagažo ir tiekiamų kaip neoriginalioji transporto priemonių įranga, patvirtinimo (11523/2006 - C6-0346/2006 - 2006/0035(AVC))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

IMCO, TRAN

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Bendrijos makrofinansinės pagalbos suteikimo Moldovai (COM(2006)0579 - C6-0342/2006 - 2006/0184(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

AFET, BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, nustatančios dirvožemio apsaugos sistemą ir iš dalies keičiančios Direktyvą 2004/35/EB (COM(2006)0232 - C6-0307/2006 - 2006/0086(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

AGRI, ITRE, JURI

Teisinė informacija - Privatumo politika