Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 26. oktober 2006 - Strasbourg

2. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 o uskladitvi tehničnih predpisov in upravnih postopkov na področju civilnega letalstva (KOM(2006)0645 - C6-0362/2006 - 2006/0209(COD))

posredovano

pristojni :

TRAN

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/…/ES o tehničnih zahtevah za plovila, namenjena za plovbo po celinskih plovnih poteh (KOM(2006)0646 - C6-0360/2006 - 2006/0210(COD))

posredovano

pristojni :

TRAN

- Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi v imenu Evropske skupnosti Dogovora med Evropsko skupnostjo ter Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško o podrobnostih sodelovanja slednjih v Evropski agenciji za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (KOM(2006)0178 - C6-0358/2006 - 2006/0063(CNS))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe xxx/2006 o zdravilih za pediatrično uporabo, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1768/92, Direktivo 2001/20/ES, Direktivo 2001/83/ES in Uredbo (ES) št. 726/2004 (KOM(2006)0640 - C6-0356/2006 - 2006/0207(COD))

posredovano

pristojni :

ENVI

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 47/2006 - Oddelek III - Komisija (SEC(2006)1288 - C6-0353/2006 - 2006/2254(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 42/2006 - Oddelek III - Komisija (SEC(2006)1282 - C6-0352/2006 - 2006/2253(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog Sklepa Sveta o stališču Skupnosti glede osnutka Pravilnika Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo o homologaciji motornih vozil glede prednjega vidnega polja voznika motornega vozila (11522/2006 - C6-0347/2006 - 2006/0041(AVC))

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

IMCO, TRAN

- Predlog Sklepa Sveta o stališču Skupnosti glede osnutka Pravilnika Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo o odobritvi predelnih sistemov za zaščito potnikov pred premikanjem prtljage, dobavljenih kot neoriginalna oprema za vozila (11523/2006 - C6-0346/2006 - 2006/0035(AVC))

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

IMCO, TRAN

- Predlog Sklepa Sveta o zagotavljanju makro- finančne pomoči Moldaviji (KOM(2006)0579 - C6-0342/2006 - 2006/0184(CNS))

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

AFET, BUDG

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi okvira za varstvo tal in spremembi Direktive 2004/35/ES (KOM(2006)0232 - C6-0307/2006 - 2006/0086(COD))

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

AGRI, ITRE, JURI

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov