Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2006. október 26., Csütörtök - Strasbourg

4. A vidékfejlesztés támogatása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapon (EMVA) keresztül * - A közvetlen kifizetések fakultatív modulációja a KAP keretében * (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

Jelentés, amelynek tárgya javaslat a Tanács rendeletéről az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK rendelet módosításáról [COM(2006)0237 - C6-0237/2006 - 2006/0082(CNS)] - Mezőgazdasági és vidékfejlesztési bizottság. Előadó: Jan Mulder (A6-0319/2006)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat a Tanács rendeletéről a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK rendeletben meghatározott követlen kifizetések önkéntes modulációjára vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1290/2005/EK rendelet módosításáról [COM(2006)0241 - C6-0235/2006 - 2006/0083(CNS)] - Mezőgazdasági és vidékfejlesztési bizottság. Előadó: Lutz Goepel (A6-0315/2006)

Felszólal: Lutz Goepel (előadó), aki a a PPE-DE képviselőcsoport nevében kéri, az Eljárási Szabályzat (1) bekezdése alapján, a nevezett jelentésekre vonatkozó vita más időpontra való áthelyezését.

Felszólal, a kérelmet támogatva: Katerina Batzeli, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Niels Busk (Jan Mulder előadó helyettese), Neil Parish, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ilda Figueiredo, Hannes Swoboda, Reimer Böge és Janusz Wojciechowski, a(z) UEN képviselőcsoport nevében.

Az elnök megállapítja, hogy a nevezett cikk második bekezdése értelmében a jelentést legalább 14 órával előre be kellett volna jelenteni, ezért javasolja a napirend módosítását, levéve a napirendről a szóban forgó két jelentést.

A Parlament elfogadja az elnök javaslatát.

(Az ülést 11.20 órakor a szavazások órájáig felfüggesztik, és 11.40 órakor folytatják.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat