Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2018B(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0356/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0356/2006

Συζήτηση :

PV 24/10/2006 - 14
CRE 24/10/2006 - 14

Ψηφοφορία :

PV 26/10/2006 - 6.3
CRE 26/10/2006 - 6.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0452

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2006 - Στρασβούργο

6.3. Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2007 (τμήματα I, II, IV, V, VI, VII, VIII) (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007
Τμήμα I, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Τμήμα II, Συμβούλιο
Τμήμα IV, Δικαστήριο
Τμήμα V, Ελεγκτικό Συνέδριο
Τμήμα VI, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Τμήμα VII, Επιτροπή των Περιφερειών
Τμήμα VIII (A), Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Τμήμα VIII (B), Ευρωπαϊκός Ελεγκτής Προστασίας Δεδομένων [C6-0300/2006 - 2006/2018(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Louis Grech (A6-0356/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0452)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Jacky Henin, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος παρουσιάζει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 31 (η προφορική αυτή τροπολογία δεν κρατείται επειδή περισσότεροι από 37 βουλευτές έχουν αντίρρηση στο να ληφθεί υπόψη)·

- Louis Grech (εισηγητής) που παρουσιάζει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 7, η οποία κρατείται.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου