Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/2018B(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0356/2006

Ingediende teksten :

A6-0356/2006

Debatten :

PV 24/10/2006 - 14
CRE 24/10/2006 - 14

Stemmingen :

PV 26/10/2006 - 6.3
CRE 26/10/2006 - 6.3
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2006)0452

Notulen
Donderdag 26 oktober 2006 - Straatsburg

6.3. Ontwerp van algemene begroting 2007 (Afdelingen I, II, IV, V, VI, VII, VIII) (stemming)
Volledige verslagen

Verslag over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2007
Afdeling I - Europees Parlement
Afdeling II - Raad
Afdeling IV - Hof van Justitie
Afdeling V - Rekenkamer
Afdeling VI - Europees Economisch en Sociaal Comité
Afdeling VII - Comité van de regio's
Afdeling VIII (A) - Europese Ombudsman
Afdeling VIII (B) - Europees Toezichthouder voor gegevensbescherming [C6-0300/2006 - 2006/2018(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Louis Grech (A6-0356/2006)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2006)0452)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Jacky Henin diende, namens de GUE/NGL-Fractie, een mondeling amendement in op paragraaf 31 (dit amendement werd niet in aanmerking genomen omdat meer dan 37 leden hiertegen bezwaar maakten);

- Louis Grech (rapporteur) diende een mondeling amendement in op amendement 7, dat in aanmerking werd genomen.

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

Juridische mededeling - Privacybeleid