Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/2018B(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0356/2006

Predkladané texty :

A6-0356/2006

Rozpravy :

PV 24/10/2006 - 14
CRE 24/10/2006 - 14

Hlasovanie :

PV 26/10/2006 - 6.3
CRE 26/10/2006 - 6.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0452

Zápisnica
Štvrtok, 26. októbra 2006 - Štrasburg

6.3. Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2007 (oddiely I, II, IV, V, VI, VII, VIII) (hlasovanie)
Doslovný zápis

Správa o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2007
Oddiel I, Európsky parlament
Oddiel II, Rada
Oddiel IV, Súdny dvor
Oddiel V, Dvor audítorov
Oddiel VI, Európsky hospodársky a sociálny výbor
Oddiel VII, Výbor regiónov
Oddiel VIII (A), Európsky ombudsman
Oddiel VII (B), Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov [C6-0300/2006 - 2006/2018(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca Louis Grech (A6-0356/2006)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2006)0452)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

- Jacky Henin za skupinu GUE/NGL predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 31 (tento ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh nebol prijatý, pretože sa proti nemu vyslovilo viac než 37 poslancov);

- Louis Grech (spravodajca) predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 7, ktorý bol prijatý.

PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia