Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0539/2006

Keskustelut :

PV 25/10/2006 - 11
CRE 25/10/2006 - 11

Äänestykset :

PV 26/10/2006 - 6.6

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Torstai 26. lokakuuta 2006 - Strasbourg

6.6. Moldova (Transnistria) (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0539/2006, B6-0540/2006, B6-0541/2006, B6-0546/2006, B6-0551/2006 ja B6-0552/2006

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0539/2006

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0539/2006, B6-0540/2006, B6-0541/2006, B6-0546/2006, B6-0551/2006 ja B6-0552/2006)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Árpád Duka-Zólyomi, Tunne Kelam ja Vytautas Landsbergis PPE-DE-ryhmän puolesta,
Jan Marinus Wiersma ja Hannes Swoboda PSE-ryhmän puolesta,
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jelko Kacin, Marios Matsakis, Georgs Andrejevs ja Henrik Lax ALDE-ryhmän puolesta,
Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta,
Helmuth Markov GUE/NGL-ryhmän puolesta,
Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Michał Tomasz Kamiński, Zdzisław Zbigniew Podkański, Konrad Szymański, Inese Vaidere, Guntars Krasts, Ģirts Valdis Kristovskis, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk ja Janusz Wojciechowski UEN-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P6_TA(2006)0455)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö