Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0545/2006

Keskustelut :

PV 25/10/2006 - 12
CRE 25/10/2006 - 12

Äänestykset :

PV 26/10/2006 - 6.8

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Torstai 26. lokakuuta 2006 - Strasbourg

6.8. Myrkyllisten jätteiden vienti Afrikkaan (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0545/2006, B6-0571/2006, B6-0572/2006, B6-0573/2006, B6-0574/2006, B6-0575/2006 ja B6-0575/2006

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0545/2006

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0545/2006, B6-0571/2006, B6-0573/2006, B6-0574/2006, B6-0575/2006 ja B6-0575/2006)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

John Bowis, Eija-Riitta Korhola, Gay Mitchell ja James Nicholson PPE-DE-ryhmän puolesta,
Miguel Angel Martínez Martínez, Margrietus van den Berg ja Dorette Corbey PSE-ryhmän puolesta,
Danutė Budreikaitė, Jules Maaten, Marios Matsakis ja Fiona Hall ALDE-ryhmän puolesta,
Frithjof Schmidt, Margrete Auken, Marie Anne Isler Béguin, Carl Schlyter, Sepp Kusstatscher ja Gisela Kallenbach Verts/ALE-ryhmän puolesta,
Kartika Tamara Liotard, Luisa Morgantini, Jacky Henin ja Umberto Guidoni GUE/NGL-ryhmän puolesta,
Roberta Angelilli UEN-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P6_TA(2006)0457)

(Päätöslauselmaesitys B6-0572/2006 raukesi.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö