Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0545/2006

Rozpravy :

PV 25/10/2006 - 12
CRE 25/10/2006 - 12

Hlasovanie :

PV 26/10/2006 - 6.8

Prijaté texty :


Zápisnica
Štvrtok, 26. októbra 2006 - Štrasburg

6.8. Vývoz toxického odpadu do Afriky (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0545/2006, B6-0571/2006, B6-0572/2006, B6-0573/2006, B6-0574/2006, B6-0575/2006 a B6-0575/2006

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0545/2006

(nahrádzajúci B6-0545/2006, B6-0571/2006, B6-0573/2006, B6-0574/2006, B6-0575/2006 a B6-0575/2006):

podaný týmito poslancami:

John Bowis, Eija-Riitta Korhola, Gay Mitchell a James Nicholson za skupinu PPE-DE,
Miguel Angel Martínez Martínez, Margrietus van den Berg a Dorette Corbey za skupinu PSE,
Danutė Budreikaitė, Jules Maaten, Marios Matsakis a Fiona Hall za skupinu ALDE,
Frithjof Schmidt, Margrete Auken, Marie Anne Isler Béguin, Carl Schlyter, Sepp Kusstatscher a Gisela Kallenbach za skupinu Verts/ALE,
Kartika Tamara Liotard, Luisa Morgantini, Jacky Henin a Umberto Guidoni za skupinu GUE/NGL,
Roberta Angelilli za skupinu UEN

Prijatý (P6_TA(2006)0457)

(Návrh uznesenia B6-0572/2006 sa stal bezpredmetným.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia