Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0545/2006

Debatter :

PV 25/10/2006 - 12
CRE 25/10/2006 - 12

Omröstningar :

PV 26/10/2006 - 6.8

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 26 oktober 2006 - Strasbourg

6.8. Export av giftigt avfall till Afrika (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0545/2006, B6-0571/2006, B6-0572/2006, B6-0573/2006, B6-0574/2006, B6-0575/2006 och B6-0575/2006

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0545/2006

(ersätter B6-0545/2006, B6-0571/2006, B6-0573/2006, B6-0574/2006, B6-0575/2006 och B6-0575/2006):

inlämnat av följande ledamöter:

John Bowis, Eija-Riitta Korhola, Gay Mitchell och James Nicholson för PPE-DE-gruppen,
Miguel Angel Martínez Martínez, Margrietus van den Berg och Dorette Corbey för PSE-gruppen,
Danutė Budreikaitė, Jules Maaten, Marios Matsakis och Fiona Hall för ALDE-gruppen,
Frithjof Schmidt, Margrete Auken, Marie Anne Isler Béguin, Carl Schlyter, Sepp Kusstatscher och Gisela Kallenbach för Verts/ALE-gruppen,
Kartika Tamara Liotard, Luisa Morgantini, Jacky Henin och Umberto Guidoni för GUE/NGL-gruppen,
Roberta Angelilli för UEN-gruppen

Antogs (P6_TA(2006)0457)

(Resolutionsförslag B6-0572/2006 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy