Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2651(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0544/2006

Συζήτηση :

PV 25/10/2006 - 12
CRE 25/10/2006 - 12

Ψηφοφορία :

PV 26/10/2006 - 6.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0458

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2006 - Στρασβούργο

6.9. Ποινικά αδικήματα και ποινές στο πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0544/2006 και B6-0577/2006

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B6-0544/2006

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0458)

(Η πρόταση ψηφίσματος B6-0577/2006 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου