Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 26 października 2006 r. - Strasburg

7. Wyjaśnienia dotyczące głosowania
CRE

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie James Elles - A6-0358/2006: Marian Harkin

Sprawozdanie Louis Grech - A6-0356/2006: Astrid Lulling

Sprawozdanie Ruth Hieronymi - A6-0337/2006: Luca Romagnoli

Sprawozdanie Corien Wortmann-Kool - A6-0299/2006: Bruno Gollnisch

Sprawozdanie Elisabeth Schroedter - A6-0308/2006: Marian Harkin, Richard Corbett i Zita Pleštinská

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności