Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 26. októbra 2006 - Štrasburg

7. Vysvetlenia hlasovania
CRE

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: James Elles - A6-0358/2006: Marian Harkin

Správa: Louis Grech - A6-0356/2006: Astrid Lulling

Správa: Ruth Hieronymi - A6-0337/2006: Luca Romagnoli

Správa: Corien Wortmann-Kool - A6-0299/2006: Bruno Gollnisch

Správa: Elisabeth Schroedter - A6-0308/2006: Marian Harkin, Richard Corbett a Zita Pleštinská

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia