Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 26 oktober 2006 - Strasbourg

7. Röstförklaringar
CRE

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingivits i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande James Elles - A6-0358/2006: Marian Harkin

Betänkande Louis Grech - A6-0356/2006: Astrid Lulling

Betänkande Ruth Hieronymi - A6-0337/2006: Luca Romagnoli

Betänkande Corien Wortmann-Kool - A6-0299/2006: Bruno Gollnisch

Betänkande Elisabeth Schroedter - A6-0308/2006: Marian Harkin, Richard Corbett och Zita Pleštinská

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy