Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 26 oktober 2006 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 13.40 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Gérard ONESTA
Vice talman

9. Utskottens och delegationernas sammansättning

På begäran av grupperna PSE och ALDE godkände parlamentet följande utnämningar:

utskottet IMCO: Christel Schaldemose

utskottet ECON: Olle Schmidt istället för Graham Watson

tillfälliga utskottet för CIA:s påstådda användning av europeiska länder för transport och illegal internering av fångar: Olle Schmidt

delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Kroatien: Olle Schmidt

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy