Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 26. oktober 2006 - Strasbourg

10. Meddelelse af Rådets fælles holdninger

Formanden afgav i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 57, stk. 1, meddelelse om fra Rådet at have modtaget følgende fælles holdning, grundene hertil samt Kommissionens holdning hertil:

- Fælles holdning vedtaget af Rådet den 23. oktober 2006 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde (11944/2/2006 - C6-0357/2006 - 2004/0220(COD))
henvist til: korr.udv.: DEVE

Fristen på tre måneder, som Parlamentet råder over, var således at regne fra den 27.10.2006.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik