Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 26 października 2006 r. - Strasburg

10. Informacja o wspólnych stanowiskach Rady

Przewodniczący poinformował, zgodnie z art. 57 ust. 1 Regulaminu, o otrzymaniu następującego wspólnego stanowiska Rady, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów jego przyjęcia, oraz stanowiska Komisji na temat:

- Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę dnia 23 października 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju (11944/2/2006 - C6-0357/2006 - 2004/0220(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: DEVE

Trzymiesięczny termin, jaki Parlament ma na określenie swojego stanowiska, rozpoczyna się z dniem jutrzejszym, 27.10.2006.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności