Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0555/2006

Debatter :

PV 26/10/2006 - 12.1
CRE 26/10/2006 - 12.1

Omröstningar :

PV 26/10/2006 - 13.1

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 26 oktober 2006 - Strasbourg

12.1. Tibet
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B6-0555/2006, B6-0557/2006, B6-0558/2006, B6-0562/2006, B6-0565/2006 och B6-0568/2006

Adam Jerzy Bielan, Eva Lichtenberger, Thomas Mann, Erik Meijer och Marios Matsakis redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Piia-Noora Kauppi för PPE-DE-gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg för PSE-gruppen, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, Michał Tomasz Kamiński för UEN-gruppen, Kathy Sinnott för IND/DEM-gruppen, Robert Evans, Filip Kaczmarek, Józef Pinior och Mariann Fischer Boel (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.1 i protokollet av den 26.10.2006.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy