Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0555/2006

Keskustelut :

PV 26/10/2006 - 12.1
CRE 26/10/2006 - 12.1

Äänestykset :

PV 26/10/2006 - 13.1

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Torstai 26. lokakuuta 2006 - Strasbourg

13.1. Tiibet (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0555/2006, B6-0557/2006, B6-0558/2006, B6-0562/2006, B6-0565/2006 ja B6-0568/2006

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0555/2006

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0555/2006, B6-0557/2006, B6-0558/2006, B6-0562/2006, B6-0565/2006 ja B6-0568/2006)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Thomas Mann, Piia-Noora Kauppi, Charles Tannock, Bernd Posselt, Elisabeth Jeggle ja Simon Coveney PPE-DE-ryhmän puolesta,

Pasqualina Napoletano PSE-ryhmän puolesta,

Frédérique Ries ja Marios Matsakis ALDE-ryhmän puolesta,

Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Eva Lichtenberger ja Sepp Kusstatscher Verts/ALE-ryhmän puolesta,

Vittorio Agnoletto ja Feleknas Uca GUE/NGL-ryhmän puolesta,

Roberta Angelilli, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan ja Michał Tomasz Kamiński UEN-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P6_TA(2006)0465)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö